E8 - 28.12.

M: Vanessa Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

O: Kristoff Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

E1 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

 

E2 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

E3 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

E4 - samička, anglický crested satén, černá-bílá

 

D8 - 14.12.

M: CZCH Deisy Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Atrey Austerlitz, hladké ATG, černá-červená-bílá

D1 - samec, anglický crested, černá s bílou

D2 - samec, anglický crested, černá-bílá s červenou

D3 - samička, anglický crested, černá-bílá s červenou

 

C8 - 10.12.

M: Elíša Austerlitz, anglický crested satén, bílá s černou a červenou

O: Xerox Austerlitz, anglický crested SG, aguti zlatá-červená s bílou

C1 - samec, anglický crested SG, aguti zlatá-bílá s červenou

C2 - samice, anglický crested SG, bílá s černou a červenou

C3 - samice, anglický crested satén, černá-červená s bílou

B8 - 10.12.

M: Riana Austerlitz, anglický crested, bílá s černou

O: Don Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

B1 - samec, anglický crested, černá-bílá

B2 - samička, anglický crested, červená-bílá

B3 - samička, anglický crested, černá-bílá

B4 - samička, anglický crested, černá-bílá s červenou

A8 - 1.12.2014

M: Karkulka Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

O: Walda Austerlitz, anglický crested satén, černá-bílá

A1 - samec, anglický crested SG, černá-bílá

A2 - samec, hladké SG, černá s bílou

A3 - samec, hladké SG, černá s bílou

A4 - samička, hladká SG, černá-bílá s červenou

Z7 - 30.11.

M: Xtera Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O: Tommy Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

Z1 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

Z2 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

Z3 - samec, anglický crested satén, červená-bílá

Z4 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

Y7 - 27.11.

M: Valahari Cavia Bohemia, anglický crested, černá-bílá

O: Xaver Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

Y7 - samička, anglický crested, černá s bílou

Y7 - samec, anglický crested, černá-bílá

 

Y7 - samička, anglický crested, černá-bílá

X7 - 25.11.

M: Karin Austerlitz, hladké SG, červená-bílá

O: Wiliam Austerlitz, hladké satén, černá-bílá s červenou

X1 - samec, hladké SG, červená-bílá

X2 - samec, hladké SG, černá-bílá s červenou

X3 - samec, hladké SG, černá-bílá s červenou

X4 - samička, hladké satén, černá-červená s bílou

W7 - 23.11.

Matka: Vanda Austerlitz, hladké satén, červená

O: Umberto Austerlitz, hladké SG, černá

W1 - samec, hladké SG, černá

W2 - samička, hladké satén, černá

W3 - samička, hladké SG, červená

W4 - samička, hladké satén, červená

V7 - 15.11.

M: CZCH Ulina Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: Don Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

V1 - sameček, anglický crested, červená s bílou

V2 - sameček, anglický crested, černá s bílou

V3 - samička, anglický crested, černá-bílá

V4 - samička, anglický crested, černá s bílou

U7 - 12.11.

M: CZCH Olympia Austerlitz, anglický crested, černá-bílá-červená

O: CZCH Atrey Little Goldie, hladké ATG, černá-červená-bílá

U1 - samec, anglický crested, černá-bílá s červenou

U2 - samec, anglický crested, červená-bílá

U3 - samička, anglický crested, červená-bílá

U4 - samička, anglický crested, bílá s černou a červenou

U5 - samička, Us teddy, černá-bílá s červenou

T7 - 20.11.

M: Hanička of Luxury pets, hladké SG, červená s bílou

O: Tommy Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

T1 - samička, anglický crested satén, bílá s červenou

 

S7 - 13.7.

M: Ilanka Cavia Bohemia, americký crested, aguti zlatá

O: Don Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

S1 - samec,  americký crested, černá

S2 - samec, americký crested, aguti zlatá

S3 - samec, americký crested, aguti zlatá

S4 - samec, americký crested, aguti zlatá

S5 - samička, americký crested, aguti zlatá

S6 - samička, americký crested, aguti zlatá

R7 - 8.11.2014

M: Čoči Austerlitz, hladké SG, černá-červená s bílou

O: Wiliam Austerlitz, hladké satén, černá-bílá s červenou

R1 - samec, hladké satén, černá-bílá s červenou

R2 - samec, anglický crested satén, červená-bílá s černou

R3 - samec, anglický crested satén, černá-bílá s červenou 

R4 - samec, anglický crested satén, černá-červená-bílá

Q7 - 8.11.2014

M: Kika Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

Q1 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

Q2 - samička SG, anglický crested červená-bílá

Q3 - samička SG, anglický crested, červená-bílá

P7 - 1.11.2014

M: Cesmína Austerlitz, anglický crested satén, aguti zlatá s bílou a červenou

O: Xaver Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

P1 - samička, anglický crested SG, aguti zlatá s bílou

P2 - samička, anglický crested SG, černá s bílou

O7 - 1.11.2014

M: Lolly Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

O: Joda Austerlitz, anglický crested SG, černá-červená-bílá

O1 - anglický crested SG, černá-červená s bílou

O2 - anglický crested satén, červená-bílá

N7 - 30.10.2014

M: Rama Austerlitz, anglický crestd SG, červená-bílá

O: Walda Austerlitz, anglický crested satén, černá-bílá

N1 - samec, anglický crested SG, červená-bílá 

N2 - samec, anglický crested satén, černá-červená-bílá

N3 - samice, anglický crested satén, červená-bílá

N4 - samice, anglický crested SG, červená-bílá

M7 - 30.10.2014

M: Ricola Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

O: Tommy Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

M1 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

M2 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

M3 - samice, anglický crested SG, bílá s červenou

M4 - samice, anglický crestd SG, bílá s červenou

L7 - 27.10.2014

M: Karol Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

O: Joda Austerlitz, anglický crested SG, černá-červená-bílá

nullnull

L1 - samec, anglický crested satén, černá s bílou a červenou

nullnull

L2 - samec, hladké satén, černá s červenou a bílou

nullnull

L3 - sameček, anglický crested SG, červená-bílá

nullnull

L4 - samička, hladká satén, bílá-černá s červenou

nullnull

K7 - 20.10.2014

M: Vanessa Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

O: Kristoff Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

nullnull

K1 - samec, anglický crested satén, červená-bílá

nullnull

K2 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

nullnull

K3 - samec, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

J7 - 20.10.2014

M: CZGCH Emma Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

O: CZCH Atrey Little Goldie, hladké ATG, černá-červená-bílá

J1 - samička, hladká, červená-bílá

J2 - samikča, hladká, červená-bílá

J3 - samička, anglický crested, aguti zlatá-bílá

I7 - 18.10.2014

M: CZCH Celine Austerlitz, hladké satén, černá-bílá

O: Zero Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

 

I1 - sameček, anglický crested satén, červená-bílá

I2 - samička, anglický crested satén, černá s bílou

I3 - samička, anglický crested SG, černá-bílá

nullnull

I4 - samička, anglický crested SG, černá-bílá

I5 - samička, Us Teddy NS, černá-bílá

 

Ch7 - 1.10.2014

M: Kája Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

 

Ch1 - sameček, anglický crested, červená-bílá

Ch2 - sameček, anglický crested satén, černá-bílá

Ch3 - sameček, anglický crested, červená s bílou

Ch4 - samička, anglický crested, černá-bílá

 

H7 - 25.9.2014

M: Žaneta Austerlitz, anglický crested satén, aguti zlatá-bílá s červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

 

H1 - samec, anglický crested satén, aguti zlatá-bílá s červenou

H2 - samec, anglický crested satén, aguti zlatá-červená-bílá

H3 - samička, hladká SG, černá s červenou a bílou

G7 - 6.9.2014

M: Bibina Austerlitz, anglický crested, černá-červená-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

G1 - samec, anglický crested, červená-bílá

G2 - samice, anglický crested, červená-bílá s černou

G3 - samička, anglický crested, černá-bílá s červenou

G4 - samička, anglický crested, bílá-černá-červená

 

F7 - 30.8.2014

M: Ilanka Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

F1 - samec, hladké SG?, červená

null

F2 - samička, americký crested satén, červená

 

E7 - 30.8.2014

M: Chantal Kvítko, hladké SG, červená s bílou

O: Umberto Austerlitz, hladké SG, černá

E1 - samec, hladké satén, černá

E2 - samička, hladké SG, černá s bílou

 

D7 - 29.8.2014

M: Elíša Austerlitz, anglický crested satén, bílá s černou a červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

D1 - samička, hladké satén, bílá s červenou a černou

D2 - samička, hladké SG, bílá-červená-černá

 

C7 - 15.8.2014

M: Marsyas Uganda, hladké, černá s červenou

O: Nemo Austerlitz, hladké satén, červená

samec, hladké, červená

samička, hladká satén?, černá s červenou

samička, hladké, červená

samička, hladké, červená

 

 

B7 - 15.8.2014

M: Thuja Cavia Carnea, Us Teddy, černá-bílá s červenou

O: CZCH Gigi Brusinka, Us Teddy, černá-červená-bílá

B1 - samec, Us teddy, červená-bílá s černou

B2 - samec, bílá s červenou a černou

B3 - samička, bílá s černou a červenou

B4 - samička, černo-červeno-bílá

 

A7 - 12.8.2014

M: Amálie Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

A1 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

A2 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

 

Z6 - 11.8.2014

M: Žaneta Austerlitz, americký crested, červená

O:CZCH Benito Austerlitz, americký crested, červená

samec, americký crested, červená

samec, anglický crested, červená s bílou

samec, anglický crested, červená s bílou

 

Vrh Y6 - 11.8.2014

M: Zubejda Austerlitz, anglický crested SG, bílá s černou a červenou

O: Tommy Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

Y1 - samec, anglický crested satén, bílá s černou a červenou

Y2 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

Y3 - samička, anglický crested SG, červená-bílá

 

Vrh X6 - 6.8.

M: CZCH Penny Austerlitz, americký crested SG, červená

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

X1 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

X2 - samička, anglický crested SG, červená-bílá

X3 - samička, anglický crested SG, červená-bílá

Vrh W6 - 3.8.

M: Isina Austerlitz, hladké SG, černá-červená-bílá

O: Tommy Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

W1 - samec, anglický crested satén, černá-bílá s červenou

W2 - samička, anglický crested satén, černá-bílá s červenou

W3 - anglický crested SG, černá-bílá s červenou

W4 - anglický crested SG, červená-bílá

W5 - anglický crestred SG, červená-bílá

Vrh V6 - 29.7.

M: Malá Persie Brusinka, hladké SG, červená

O: Umberto Austerlitz, hladké SG, černá

V1 - samec, hladké satén, černá

V2 - samec, hladké, barva?

 

Vrh U6 - 28.7.

M: hladké satén, bílá-červená

O: CZCH Benito Austerlitz, americký crested, červená

 

U1 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

U2 - samička, hladká SG, červená

 

Vrh T6 - 17.7.

M: CZCH Dona Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Atrey Little Goldie, hladké, černá-červená-bílá

T1 - samec, anglický crested, černá-červená-bílá

T2 - samička, anglický crested, červená-bílá

T3 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh Š6 - 20.7.

M: Umba Austerlitz, hladká SG, černá

O: Nemo Austerlitz, hladké satén, červená

Š1 - samička, hladké SG, červená

Vrh S6 - 11.7.

M: Karin Austerlitz, hladké SG, červená-bílá

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

S1 - samec, hladké satén, červená-bílá

S2 - samička, hladké SG, červená-bílá

Vrh Ř6 - 10.7.

M: India Austerlitz, anglický crested satén, červená s bílou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

Ř1 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh R6 - 10.6.

M: Jasmina Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Atrey Little Goldie, hladké, černá-červená-bílá

R1 - samec, hladké, černá-bílá s červenou

R2 - samička, anglický crested, černá-bílá

R3 - samička, anglický crested, červená s bílou

R4 - samička, hladká, červená-bílá

R5 - samička, hladká, červená-bílá

Vrh Q6 -8.7.

M: Vanessa Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

Q1 - samec, anglický crested SG, bílá s červenou

Q2 - samec, anglický crested satén, červená s bílou

Q3 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

Vrh P6 - 8.7.

M: Oksana Elegans, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

P1 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh O6- 5.7.

M: CZCH Celine Austerlitz, hladké satén, černá-bílá

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O1 - samec, hladké satén, černá s bílou

O2 - samička, hladké satén, červená s bílou

O3 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

O4 - samička, anglický crested SG, černá-bílá

Vrh N - 28.6.

M: Abby Pod Stránskou skálou, anglický crested, satén

O: Walko Austerlitz, hladké SG, šiml červená

N1 - samec, anglický crested SG, červená

N2 - samec, anglický crested satén, černá

N3 - samec, hladké SG, černá

N4 - samička, hladká SG, červená s bílou

Vrh M - 28.6.

M: Xaxa Austerlitz, hladká, červená-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

 

M1 - samec, anglický crested, červená-bílá

M2 - samec, anglický crested, červená-bílá

Vrh L - 28.6.

M: Bibina Austerlitz, anglický crested, černá-červená-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

L1 - samec, hladké, červená-bílá

 

L2 - samec, hladké, červená-bílá

L3 - samička, anglický crested, bílá s červenou a černou

L4 - samička, anglický crested, černá-červená-bílá

L5 - samička, anglický crested, černá-bílá s červenou

Vrh K - 27.6.

M:Ulrika Elegans, anglický crested SG, bílá s červenou

O: Maxx Od Julie, americký crested satén, červená

 

K1- samec, anglický crested SG, červená-bílá

Vrh J - 25.6.

M: Zuzanka Kvítko, americký crested, červená

O: CZCH Jung Broučínov, anglický crested SG, červená

J1 - samec, americký crested, červená

J2 - samice, anglický crestd, červená

 

J3 - samice, anglický crested, červená

J4 - samice, hladká, červená

J5 - samice, Hladká, červená

Vrh I - 24.6.2014

M: Luccy Austerlitz, hladké SG, červená

O: CZCH Jung Broučínov, anglický crested SG, červená

I1 - samec, anglický crested, červená

I2 - samička, anglický crested, červená

I3 - samička, hladké, červená

I4 - samička, hladké satén, červená s bílou

Vrh CH - 23.6.

M: CZCH Debbie Cavia Berusia, Us teddy, červená-bílá

O: CZCH Gigi Brusinka, Us Teddy, černá-červená-bílá

CH1 - samec, Us teddy, červená-bílá s černou

Ch2 - samice, Us teddy, červená-bílá

Vrh H - 22.06.2014

M: Valetta Cavalleto, hladké SG, červená

O: CZCH Jung Broučínov, anglický crested SG, červená

H1 - samec, americký crested satén, červená

H2 - samec, anglický crested SG, červená

H3 - samice, hladká SG, červená

Vrh G6 - 19.06.

M: Quiriel Austerlitz, hladké SG, Aguti zlatá-bílá s červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

G1 - samec, hladké SG, aguti zlatá-bílá s červenou

G2 - samec, hladké satén, červeno-bílá

G3 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

G4 - samička, anglický crested satén, červená-bílá s aguti zlatou

Vrh F6 -18.6.2014

M: Quinta Austerlitz, anglický crested satén, bílá s červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

F1 - samička, hladké satén, červená-bílá

Vrh E6 - 27.6.

M: Petty Austerlitz, anglický crested SG, černá s bílou

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

E1 - samec, hladké satén, černá s bílou

E2 - samička, hladké satén, černá

E3 - samička, anglický crested SG, bílá s černou

 Vrh D6 - 13.6.

M: CZGCH Inessa Austerlitz, hladké satén, červená

O: CZCH Jung Broučínov, anglický crested, červená

D1 - samec, americký crested satén, červená

D2 - samec, hladké SG, červená

D3 - samička, hladké SG, červená

Vrh C6 - 12.6.2014

M: Yoko Austerlitz, hladké satén, červená

O:CZCH Jung Broučínov, anglický crested SG, červená

C1 - samec, anglický crested SG, červená

C2 - samec, hladké satén, červená

C3 - samec, hladké satén, červená

 

Vrh B6 - 08.06.2014

M: Liliana Austerlitz, anglický crested, černá-červená-bílá

O: Xaver Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

B1 - samec, anglický crested, černá-bílá

B2 - samec, anglický crested, černá-bílá

B3 - samec, anglický crested, černá-bílá

B4 - samička, Us teddy NS, černá-bílá

B5 - samička, anglický crested, černá-bílá

Vrh A6 - 5.6.2014

M: Celestýna Austerlitz, anglický crested satén, červená s bílou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

A1 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

A2 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

A3 - samička, anglický crested satén, červená-bílá

Vrh Z5 - 5.6.2014

M: CZCH Bessi Cavia PeRen, anglický crested, černá-bílá

O: DON Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

Z1 - samička, anglický crested, černá-bílá

Z2 - samička, anglický crested, bílá s černou

Z3 - samička, anglický crested, černá-bílá

Vrh Y5 -30.5.

M: CZCH Olympia Austerlitz, angický crested, bílá-černá-červená

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

Y1 - samec, anglický crested, černo-bílá s červenou

Y2- samička, anglický crested, červená-bílá s černou

Y3 - samička, anglický crested, bílá-černá s červenou

Y4 - samička, anglický crested, červená-bílá

Y5 - samička, anglický crested, červená-bílá

Y6- samička, anglický crested, černá-bílá

Vrh X5 - 29.5.

M: Cesmína Austerlitz, anglický crested satén, aguti zlatá s bílou a červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená s bílou

X1 - samec, anglický crested SG, aguti zlatá-červená s bílou

X2 - samička, anglický crested SG, červená s bílou

X3 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

Vrh W5 - 29.5.

M: Vinsy Austerlitz, hladké satén, bílá s černou a červenou

O: Sebastian Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

 

W1 - samec, hladké satén, černá-bílá s červenou

W2 - samec, anglický crested satén, černá-bílá

W3 - samička, hladká SG, červená-bílá

W4 - samička, hladká SG, černá-bílá s červenou

Vrh V5 - 25.5.

M: CZCH Zora Austerlitz, hladké SG, černá

O: Cesmín ze Zámku, hladké satén, šiml červená

 

V1 - samec, hladké SG, červená

V2 - samička, hladká SG, šiml aguti zlatá

V3 - samička, hladká SG, bílá (tmavé oko a pigment)

Vrh U5 - 16.5.

M: Cecilie Austerlitz, americký crested satén, černá

O: Umberto Austerlitz, hladké SG, černá

U1 - samec, hladké SG, černá

U2 - samice, hladké satén, černá

U3 - samice, hladké satén, černá

U4 - samice, americký crested SG, červená

Vrh T5 -12.5.

M: Chilli Austerlitz, anglický crested SG, aguti zlatá-bílá s červenou

O: Napoleon Kvítko, anglický crested satén, červená s bílou

 

T1 - samec, hladké SG, aguti zlatá s červenou a bílou

T2 - samec, anglický crested SG, aguti zlatá-bílá s červenou

T3 - samička, hladká SG, aguti zlatá-bílá s červenou

Vrh S5 - 12.5.

M: Hanička of Luxury pets, hladká SG, červená s bílou

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

S1 - samec, anglický crested, červená s bílou

S2 - samec, anglický crested, červená-bílá

Vrh Ř - 11.5.

M: Karkula Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

O:Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

 

Ř1 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

Ř2 - samec, anglický crested SG, červená-bílá

Ř3 - samice, anglický crested SG, červená-bílá

Ř4 - samice, anglický crested SG, červená-bílá

Vrh R5 - 10.5.

M: Tifany Kvítko, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

 

R1 - samička, anglický crested, černá s bílou

R2 - samička, anglický crested, bílá s černou

R3 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh Q5 - 5.5.

M: Marsyas Uganda, hladké, černá s červenou

O: Umberto Austerlitz, hladké SG, černá

 

Q1 - samec, hladké, černá

Q2 - samec, hladké, černá

Q3 - samec, hladká, černá

Q4 - samice, červená

Vrh P5 - 2.5.

M: Ilanka Cavia Bohemia, americký crested, solid aguti zlatá

O: CZCH Walian Austerlitz, americký crested SG, červená

P1 - samec, americký crested, solid aguti zlatá

P2 - samec, americký crested, černá

P3 - samec, americký crested, černá

P4 - samec, americký crested, černá

Vrh O5 - 25.4.

M: CZCH Ulina Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O:CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

O1 - samec, anglický crested, černá s bílou

O2 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh N5 - 25.4.

M: Amálie Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

O: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červená-bílá

N1 - sameček, anglický crested, satén

Vrh M5 - 20.4.

M: Thuja cavia Carnea, Us teddy, černá-bílá s červenou

O: CZCH Gigi Brusinka,Us Teddy, černá-červená-bílá

M1-samec, Us teddy, černá-červená-bílá

M2 - samec, Us Teddy, červená-bílá s černou

M3 - samička, černá s bílou a červenou

M4 - samička, černá-červená-bílá 

Vrh L5 - 20.4.

M: CZCH Vanilka Austerlitz, hladké SG, červená-bílá

O: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červená-bílá

Lolita Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

Lotka Austerlitz, hladké SG, červená s bílou

 

Vrh K5 - 18.4.

M: Petty Austerlitz, anglický crested SG, černá s bílou

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

K1 - samec, anglický crested satén, červená-bílá

K2 - samička, anglický crested SG, černá-bílá

K3 - samička, hladké satén?, černá s bílou

vrh J5 - 17.4.

O: Max Od Julie, americký crested NS, červená

M: Ulrika Elegans, anglický crested SG, bílá s červenou

 

J1 - samec, americký crested satén, satén, červená

J2 - samec, anglický crested satén, červená s bílou

J3 - samička, anglický crested satén, červeno-bílá

Vrh I - 12.4.

O: Christopher Austerlitz, anglický crested satén, červená-bílá

M: Quiriel Austerlitz, hladká SG, aguti zlatá-bílá s červenou

I1 - samička, anglický crested SG, červená s bílou

I2 - samička, anglický crested, červená-bílá

Vrh CH-11.4.

M: Lolyta, import Rakousko, anglický crested, černá-červená-bílá

O: CZCH Chewbacca Cavia Bohemia, anglický crested, černá-bílá

 

Ch1 - samec, anglický crested, černá-červená-bílá

Ch2 - samička, anglický crested, bílá-černá s červenou

Ch3 - samička, anglický crested, černá s bílou

Vrh H5 - 11.4.

M: CZCH Flou Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: Don Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

 

H1 - samec, anglický crested, černá-bílá

H2 - samička, anglický crested, černá s bílou

H3 - samička, anglický crersted, červená s bílou

Vrh (Z) G5 - 6.4.

M: Isina Austerlitz, hladké SG, černá-červená-bílá

O:Edmond Kvítko, anglický crested satén, červená-bílá

G1 - samec, anglický crested, červená-bílá

 

Vrh F5 - 27.3.

M: Jasmina Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červená-bílá

F1- samec, anglický crested, červená s bílou

F2 - samec, hladké, červená-bílá

F3 - samec, hladké, černá-bílá

F4 - samička, anglický crested, červená-bílá

F5 - samička, anglický crested, černá-bílá

 

Vrh E5 - 26.3.

M: CZCH Bessi Cavia PeRen, anglický crested, černo-bílá

O: Don Austerlitz, anglický crested, černo -bílá (3x kartička)

E1 - sameček, anglický crested, černá s bílou

E2 - sameček, anglický crested, černá s bílou

E3 - sameček, anglický crested, černá s bílou

Vrh D5 - 24.3.

M: CZCH Celine Austerlitz, hladké satén, černo-bílá

O: Joda Austerlitz, anglický crested SG, černo-červeno-bílá

D1 - samec, hladké satén, černá s bílou

D2 - samička, hladké SG, černá s bílou a červenou

D3 - samička, anglický crested SG, červeno-bílá

Vrh C5 - 23.3.

M:CZCH Olympia Austerlitz, anglický crested, černo-červeno-bílá

O: Joda Austerlitz, anglický crested SG, černo-červeno-bílá

C1 - samec, anglický crested, černo-červený s bílou

C2 - samec, anglický crested, černý s bílou a červenou

C3 - samec, anglický crested, černo-bílý s červenou

C4 - samička, anglický crested, černo-bílá s červenou

C5 - samička, anglický crested, červeno-bílá

Vrh B5 - 17.3.

M: CZCH Zora Austerlitz, hladké SG, černá

O:Cesmín Ze zámku, hladké satén, červený šiml

B1 - samička, hladké SG, aguti zlatá šiml

B2 - samička, hladké SG, červená šiml

Vrh A5 - 13.3.

M: Sarah Little Goldie, anglický crested, červeno-bílá s černou

O: Don Austerlitz, anglický crested, černá-bílá

 

A1 - samec, anglický crested, černá s bílou

A2 - samec, anglický crested, černá-bílá

A3 - samička, anglický crested, černá s bílou

 

Vrh (G)Z4 - 8.3.

M:Quinta Austerlitz, anglický crested satén, červeno-bílá

O: Joda Austerlitz, anglický crested SG, černá-červená-bílá

Z1 - samička, anglický crested SG, bílá s černou a červenou

Z2 - samička, anglický crested, SG, červeno-bílá

 

Vrh Y4 - 7.3.

M: Cecílie Austerlitz, americký crested satén, černá

O: Erik Austerlitz, hladké SG, červená

Y1 - samec, anglický crested satén, černá

Y2 - samice, anglický crested satén, červená

Y3 - samice, americký crested satén, červená

Y4 - samice, anglický crested SG, černá

 

Vrh X4 - 27.2.

M: Liliana A. import AUS, anglický crested, černo-červeno-bílá

O: Cipísek Elegans, anglický crested, černo-červeno-bílá

 

X1 - samec, anglický crested, bílá s černou

X2 - samec, anglický crested, bílá s červenou a černou

X3 - samec, anglický crested, černo-červená s bílou

X4 - samička, anglický crested, černo-červená s bílou

X5 - samička, anglický crested, bílá s červenou a černou

 

Vrh W4 - 23.2.

M: Ilanka Cavia Bohemia, americký crested, solid aguti zlatá

O: CZCH Walian Austerlitz, americký crested SG, červená

 

W1 - samec, americký crested, černá

W2 - samička, americký crested, černá

W3 - samička, americký crested černá

W4 - samička, anglický crested, solid aguti zlatá

 

Vrh V4 -23.2.

M: Žaneta Austerlitz, americký crested SG, červená

O:Napoleon Kvítko, anglický crested satén, červená s bílou

 

V1 - samec, americký crested SG, červená

V2- samec,americký crested satén, červená

Vrh U4 -23.2.

M: Bitsi Austerlitz, Americký crested SG, červená

O: Napoleon Kvítko, Anglický crested satén, červená s bílou

U1 - sameček, anglický crested satén, červená s bílou

U2 - sameček, anglický crested SG, červená s bílou

Vrh T4 - 23.2.

M:CZCH Penny Austerlitz, americký crested SG, červená

O:Napoleon Kvítko, anglický crested satén, červená s bílou

 

T1 - sameček, anglický crested satén, červeno-bílá

T2 - sameček, hladké satén, červená s bílou

T3 - samička, hladká SG, červeno-bílá

T4 - samička, americký crested satén, červená

 

Vrh S4 - 20.2.

M: Baruška Austerlitz, anglický crested, červeno-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červeno-bílá

S1 - samec, anglický crested, červeno-bílá

S2 - samička, anglický crested, červená s bílou

S3 - samička, hladká, červeno-bílá

Vrh R4 - 19.2.

M: CZCH Mirabelka Austerlitz, anglický crested, červeno-bílá

O: CZCH Bilbo Austerlitz, anglický crested, červeno-bílá

 

R1- samec, anglický crested, červeno-bílá

 

R2 - samec, anglický crested, červeno-bílá

 

R3 - samička, anglický crested, červeno-bílá

 

R4 - samička, anglický crested, červeno-bílá

 

Vrh Q4 - 17.2.

Matka: import Rakousko, anglický crested, černo-červeno-bílá

Otec:Cipísek Elegans, anglický crested, černo-červeno-bílá

 

Q1 - sameček, anglický crested, červeno-bílá s černou

Q2 - sameček, anglický crested, červeno-bílá

 

Vrh P4 - 4.2.

Matka CZGCH Inessa Austerlitz, hladké satén, červená

Otec: Marsyas Cappuccino, hladké SG, šiml červená

P1 - samec, hladké satén, červená

P2 - samička, hladké satén, červená

P3 - samička, hladké satén, šiml červená

Vrh O4 - 1.2.

Matka: CZCH Onyxa Od Julie, anglický crested SG, červená

Otec: Marsyas Cappucinno, hladké SG, červený šiml

O1 - samec, hladké SG, červená

O2 - samička, anglický crested SG, červená

O3 - samička, anglický crested satén, šiml červená(úhyn)

Vrh N4 - 1.2.

Matka: Suzzi Austerlitz, hladké satén, červená s bílou

Otec: Marsyas Cappuccino, hladké SG, červený šiml

 

N1 - samec, hladké satén, červený šiml -úhyn

N2 - samec, hladké satén, červená

 

Vrh M4 - 27.1.

Matka: Hanička Of Luxury pets, hladké SG, červená s bílou

Otec: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červená-bílá

M1 - samec, anglický crested satén, červeno-bílá

M2 - samička, anglický crested satén, červeno-bílá

M3 - samička, hladké SG, červená

Vrh L4 - 27.1.

Matka: Karkulka Austerlitz, anglický crested SG, černá-bílá s červenou

Otec: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červeno-bílá

L1 - samec, hladký SG, černá s červenou

L2 - samička, anglický crested SG, černá s červenou a bílou

Vrh K4 - 9.1.

Matka: Amélie Austerlitz, anglický crested SG, červená-bílá

Otec: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červeno-bílá

K1 - samec, anglický crested SG, červená s bílou

Vrh J4 - 8.1.

Matka: Thuja Cavia carnea, Us teddy, černá-bílá s červenou

Otec: CZCH Gigi Brusinka, Us Teddy, černá-bílá-červená

J1 - samec, Us Teddy, černá s bílou a červenou

J2 - samec. Us teddy, černá - červená s bílou

J3 - samička, Us Teddy, červená-bílá s černou

J4 - samička, Us Teddy, černá-bílá s červenou

J5 - samička, Us Teddy, bílá s černou

Vrh I4 - 4.1.

Matka: Petty Austerlitz, anglický crested SG, černá s bílou

Otec: Edmond Kvítko, anglický crested satén, červeno-bílá(2 CAC)

I1 - samička, anglický crested satén, černá s bílou

I2 - samička, anglický crested satén, červená s bílou

 

Vrh Ch4 -3.1.2014

Matka: Opuncie Austerlitz, rex, černo-červeno-bílá

Otec: Cipísek Elegans, anglický crested, černo-červeno-bílá

Ch1 - samička, anglický crested, bílá s černou a červenou