...............VOLNÁ

                                    chov, mazlík, k odběru od 

                     

                                  anglický crested, červená-bílá...................VOLNÁ

                                      chov, mazlík k odběru od 

                    

                             

                                 - hladká, černá-bílá s červenou.................VOLNÁ

                                    chov, mazlík, k odběru od 

                     

 

                            

                                     

                                 anglický crested, červená - bílá ........VOLNÁ